I de siste dagene har inspektører snudd hver eneste sau på Rennesøy for å finne spor etter fotråte. I minst halvparten av besetningene er det blitt gjort mistenkelige funn. Til uken skal laboratorieprøver bekrefte eller avkrefte mistanken.

— Det er ingen tvil om at situasjonen for sauenæringen på Rennesøy er alvorlig – ja bortimot katastrofal, sier Erling Bleie, seniorinspektør i Mattilsynet Midt-Rogaland, til Aftenbladet .

Kjell Åge Torsen leder Rennesøy og Mosterøy Sau og Geit, og han deler Bleies bekymring.

— Jeg gikk sammen med veterinær til gårder i dag, og det vi fant var urovekkende, sier Torsen. Han har også funnet spor etter fotråte i sin besetning på 170 vinterfôrede sauer.

Fare for videre drift

— Beskjeden om at det finnes fotråte, er et slag på snuten, sier Torsen. Sykdommen fører med seg både mye bry og store utgifter, så det er naturlig at en del bønder på Rennesøy og Mosterøy nå spør seg om de vil drive med sau, legger Torsen til.

Gårdbruker Bjørn Høyland i Time koordinerer undersøkelsen av sauene, og vil vente med å bruke de store ordene før resultatene av flere laboratorieprøver foreligger til uken.

Jone Gudmestad og kona Elin Schanche driver gård rett ved Utstein Kloster. Over 70 dyr, vel 10 prosent av besetningen, er så hardt angrepet av fotråte at de må slaktes.

— Vi vet ikke hvor mye forsikringen kommer til å dekke av tapet. Men uansett, fotråten må vi lære å leve med, sier Gudmestad.

Dyrene som er igjen, må ha tre fotbad med sinksulfat i løpet av de neste 14 dagene. Bakteriene kan leve i jorda i opptil 14 dager, så for sikkerhets skyld holder Gudmestad dem inne i fjøset de to neste ukene.

Ber staten om hjelp

Ove Ommundsen fra Hjelmeland leder landsstyret i Norsk Sau og Geit. Han opplyser at bondeorganisasjonene forsøker å få Landbruksdepartementet til å dekke halvparten av de 13 millionene som saueundersøkelsen koster. Dessuten prøves det å få staten til å erstatte en del av tapene til bønder som har mest fotråte i besetningene. Bare ti prosent har forsikring.

Kjøtt fra sauer som har hatt fotråte er fullverdig mat. Professor Martha Ulvund på Norges veterinærhøgskole, seksjon for småfeforskning, sier at bøndene i første omgang må lære seg å leve med fotråten. Når vi finner ut hvor utbredt den er, kan vi bli kvitt den gradvis. Sykdommen fremkalles av mange varianter av bakterier, opplyser hun.

Til uken skal sauer i Sandnes undersøkes. Deretter følger Time. Seniorinspektør Bleie har ingen tro på at det er så galt andre steder som på Rennesøy, kanskje med unntak for Time.

Lars Idar Waage, Stavanger Aftenblad