— Ja, jeg flytter pengene mine pent og forsiktig etter Bergens store industribygger, sier Lien.

— Etter Berge Larsen altså?

— Ja.

— Det betyr at gevinsten fra DNO-salget er gått inn i riggselskaper?

— Ja da. Både i Petrolia Drilling og Petromena hvor Larsen er. Og så litt i vårt utmerkede fondsmiljø her i byen.

— I Holberg Forvaltning?

— Ja, riktig.

— Der er jo Larsen også med på eiersiden.

— Ja, nettopp, sier Lien.

For ett år siden hadde han rundt en million DNO-aksjer, men sitter nå igjen med 400.000 aksjer etter å ha solgt drøye 300.000 aksjer i forrige måned og nesten like mye i løpet av fjoråret.

Dermed har han i løpet av siste året kunnet skuffe inn mellom 20 og 30 millioner kroner på salg av DNO-aksjer. Det aller meste av dette er ren gevinst ettersom han har sittet med disse aksjene siden kursen var en brøkdel av det den er nå.

Tor Lien synes at Bergens Tidende og pressen for øvrig er for stygg med Berge Gerdt Larsen.

— Dere må ta innover dere det fantastiske han har fått til. Fra Bergen har han skapt et børsnotert selskap som er verdt tre ganger så mye som Rieber & Søn. Det er det ikke mange som klarer. Vi er alle for lite romslig og gir for lite ros til folk som gjør det bra, sier Lien.