Men Foss var uanfektet. Han siterte Siv Jensen: ýDet går i riktig retning.

Aps Hill Marta Solberg fant det oppsiktsvekkende at finansministeren kunne holde sitt innlegg uten å nevne det faktum at budsjettet savner flertall.

Foss sa han skulle ønske han kunne si at det ikke bare var arbeidet i finanskomiteen som fortjente ros. Men han følte ikke at det så langt var spesielt stor avstand under debatten.

(NTB)