– Dette blir helt meningsløst. Regjeringen kan ikke klage over mangel på kapital, når den samtidig skjerper skattleggingen av bedriftseierne. Og det har de rødgrønne gjort hvert eneste år siden de kom til makten, sa Foss.

Under debatten om arbeidsliv, næringsliv og samferdsel, benyttet Foss anledningen til å rette noen spark mot de rødgrønne for håndteringen av Aker-saken.

Særlig tok han for seg næringsminister Sylvia Brustad og forgjengeren Dag Terje Andersen, begge fra Arbeiderpartiet. Begge møter til høring i kontrollkomiteen 20. mai for å redegjøre for statens disposisjoner.

– Andersens blinde støtteoppkjøp i Aker og Brustads dårlige forvaltning setter statlig eierskap i et svært dårlig lys. Oppkjøpet ble begrunnet med at man skulle hindre utflagging, men staten er likevel maktesløs. Det har Brustad vist med all mulig tydelighet, sa Foss.

Han mente at utenlandsk eierskap i mange tilfeller fungerer like godt som statlig.

– Det som virkelig trenges er et godt næringsklima og at bunnplanken er på plass i økonomien. Dette innebærer tilgang på kompetent arbeidskraft, gode høyskoler som jobber i par med næringslivet, høyt nivå på forskning og utvikling og satsing på vei og bane. På alle disse områdene ligger Norge etter, sa Foss.

**Les også:

Sanner: – Høyre skal styre Norge ut av krisen**

Driver regjeringen med mobbing? Si din mening i kommentarfeltet under:

SCANPIX