Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) slår en gang for alle fast at «det ikke lenger er noe alternativ å forlenge levetiden til vår eksisterende flåte av F-16-fly». Hun har gitt ordre om at fagfolkene skal finne det beste mulige tidspunkt for utfasing av F-16 og innfasing av det nye flyet.

Frank Rossavik kommenterer:

Mye mer enn et fly

Foreløpig ser det ut til å være mellom 2016 og 2020, «uten at det er tatt noen endelige beslutning», sier Strøm-Erichsen. Dermed tar hun endelig livet av spekulasjonene som oppsto etter at finansminister Kristin Halvorsen (SV) nylig sa at regjeringen også måtte vurdere å forlenge F 16-flyenes levetid.

Avgjørende for Forsvaret

Norge vil ha et kampfly som skal overvåke og kontrollere norsk territorium og norske farvann, inngå i luftforsvaret av Norge og NATO, samt kommunisere og samhandle med andre våpenplattformer — på alt fra fregatter til hæren. Flyet skal også egne seg til internasjonale operasjoner, som i Afghanistan.

Det fremtidige gigantkjøpet skyldes at Norge er avhengig av kampfly for å ivareta alle disse oppgavene.

— Vi anser kampfly for å være en nøkkelkomponent i et fremtidsorientert, robust og nettverksbasert norsk forsvar, sier Strøm-Erichsen.

Pris ned - kvalitet opp

Sveriges JAS Gripen og USAs F-35 Lightning II, også kalt Joint Strike Fighter, kalles for «særdeles kapable» av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Hun mener begge «er meget gode kandidater».

Forsvarsministeren tror også at konkurransen mellom produsentene vil presse prisene ned og kvaliteten opp.

Spørsmålet er hva prisen blir, både for selve innkjøpet av 48 kampfly, men også hva livsløpskostnaden beregnes til. Det vil inkludere trening, service og fremtidige oppgraderinger. Livsløpskostnaden beregnes gjerne til tre ganger innkjøpsprisen.

Tallkrøll

Det har versert svært ulike anslag for hva innkjøpsprisen blir. Nå signaliserer begge produsentene at samlet pris ligger under 20 milliarder kroner. VG har, basert på anonyme kilder, skrevet at Lockheed Martin selger 48 fly for 17,5 milliarder kroner. Det gir en innkjøpskostnad pr. fly på 360 millioner kroner - med dagens lave dollarkurs. I tillegg kommer 12,5 milliarder kroner for et 20-årig drifts- og støtteprogram. Både svenskene og amerikanerne mener det er vanskelig å gi noen eksakt pris på livsløpskostnader som inkluderer oppgradering i flyenes 30-40-årige levetid.

Ifølge en rapport fra Nederlands riksrevisjon, er de forespeilet en pris pr. fly på 330 millioner kroner. Nederland regner med en kostand pr. fly, 30 års livsløpskostnader inkludert, på 1,25 milliarder kroner.

- Sterkt undervurdert

USAs riksrevisjon mener kostnadene Pentagon og Lockheed Martin opererer med er sterkt undervurdert og ikke til å stole på. Tallene viser at utvikling, kjøp, drift og vedlikehold for USAs planlagte innkjøp av 2443 JSF-fly vil koste astronomiske 950 milliarder dollar - eller 4,75 billioner kroner. Det gir en samlet kostand pr. fly på 1,95 milliarder kroner.

Også når det gjelder den rene innkjøpskostnaden pr. fly, regner USAs riksrevisjon med et mye høyere beløp enn det USA har lekket til norske medier.

Materialet, som de to flyprodusentene SAAB og Lockheed Martin, presenterte i Oslo i går er et bindende tilbud til den norske regjeringen. Tusenvis av sider med hemmeligstemplede og toppgraderte dokumenter ble overlevert til Forsvarsdepartementet. Informasjonen skal finsiktes, tilleggsspørsmål stilles og opplysningene analyseres, før regjeringen ventelig tar en beslutning i løpet av året. Og selv om pris er viktig, er det ikke sikkert at regjeringen legger mest vekt på det.

— Vi vil velge det flyet som best dekker våre behov, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Trenger Norge nye kampfly? Diskuter saken her!

FORTROLIG: Amerikanernes tilbud på nye jagerfly ble i går overlevert forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, her i samtale med USAs ambassadør i Norge, Benson Whitney. Til venstre prosjektleder for Joint Strike Fighter, Lockheed Martin-direktør Tom Burbage. FOTO: HÅVARD BJELLAND