LO-leder Gerd-Liv Valla mener at fagbevegelsen knapt kunne fått en bedre arbeidsminister enn NHH-rektor Norman — når han først skulle hentes fra Høyre.

Velordnet arbeidsliv - Han er jo Høyre-mann. Men jeg tror ikke jeg har møtt noen høyrefolk som uttrykker en så stor forståelse for fagbevegelsens betydning som Norman, sier Valla til NTB. Hun regner med at han vil lytte til fagbevegelsen og følge opp sine egne uttalelser om at en sterk fagbevegelse er nødvendig for å ha et velordnet arbeidsliv.

Trøbler i starten

Norman slev varsler litt innkjøringsproblemer.

— Jeg kan ikke politisk håndverk, og kan komme til å gjøre noen feil i begynnelsen, sa den nye arbeids- og administrasjonsministeren omgitt av pressefolk og blomsterbuketter fredag.

Økonomiprofessoren fra Handelshøyskolen ble Bondevik-regjeringens største overraskelse. Han startet sin karriere som politiker med å berolige skeptikere i fagbevegelsen og ansatte i offentlig sektor, ved å dempe inntrykk han selv kan ha skapt av å være en hardkokt liberalist.

Ting tar tid

Norman varsler at omstilling vil ta tid, og vil ikke gå løs på fylkeskommunen med det første, selv om han er skeptisk til den.

— Det går an å gå lengre med effektivisering og modernisering i offentlig sektor enn den forrige regjeringen gjorde, men den la et godt grunnlag for videre arbeid. Det er ikke noe mål med moderniseringen at noen skal miste jobben, men å få flere tjenester ut av ressursene, sa han.

Den ferske statsråden kan styre sin begeistring over raske omfavnelser fra Fremskrittspartiet, som regner med at han vil få fart i sakene i omorganiseringen av offentlig sektor.

Jubler for Brende

Miljøorganisasjonene vinker gjerne med palmegrener i begeistring for den nye miljøvernministeren Børge Brende.

— Brende er en politiker med lang erfaring. Å gi ham jobben som miljøvernminister, er å sette en solid mann til å utføre en viktig jobb, sier leder i Bellona Frederic Hauge til NTB.

Han medgir at han ble overrasket over at valget faktisk falt på Brende. Mange hadde ventet at Høyres miljøpolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, ville få jobben.

Privatskoler

Lærerlaget ser på Høyre-politikeren Kristin Clemet som en spennende utdanningsminister, og er spesielt spent på hvor stort frislipp det blir av privatskoler.

— Valget av Kristin Clemet som utdanningsminister viser at denne regjeringen ønsker å satse mye på utdanning. Det blir spennende å få en statsråd som er en tydelig og offensiv politiker, sier leder i Norsk Lærerlag, Helga Hjetland til NTB.

De homofile håper Ap-regjeringens homovennlige politikk blir videreført.

Verken Valgerd Svarstad Haugland (KrF) som kirke- og kulturminister eller Laila Dåvøy (KrF) som barne- og familieminister, får de homofiles nestleder til å se svart på fremtiden. Bedriftsforbundet, som representerer små og mellomstore bedrifter, har store forventninger til den nye regjeringen.

Vente og se

— Det er vanskelig å gi noen kommentar før den nye regjeringen har fått sjansen til å vise hva den står for. Jeg synes det er riktig å avvente og se hva de gjør, sier nestleder Torgeir Einum i Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring.

— Vi har hatt en positiv regjering det siste halvannet året, og nå er vi avventende til hvordan den nye regjeringen vil følge opp Ap-regjeringens homosatsing i statsbudsjettet. Høyre og Venstre er i utgangspunktet positive i homosaker, og uansett går utviklingen vår vei. Den er ikke mulig å snu, sier Einum.

— Medlemmer av Bondeviks regjering representerer kunnskap om næringslivet, og det er grunn til å tro at det blir bedre forutsigbarhet for næringslivet med den nye regjeringen, sier generalsekretær Gyrd Steen.

Bedriftsforbundet er spesielt tilfreds med at Ansgar Gabrielsen ble næringsminister, fordi forbundet mener han kjenner næringslivets utfordringer.

Generalsekretær Steen forventer fortgang med tiltak som kan redusere byråkrati og skjemaveldet for bedriftene.

(NTB)

RUNDT KONGENS BORD: Hele den nye regjeringen samlet for første gang.
FOTO: SCANPIX
NØKKELKLART: Victor D. Norman overtar nøklene til Jørgen Kosmo, som kommunalminister Sylvia Brustad har lånt de siste dagene.
FOTO: SCANPIX