– Jeg utelukker ikke at det vil bli diskusjon om Afghanistan framover. Men det er ingen løsning å trekke styrkene ut. Våre soldater gjør en meget god og viktig jobb, fastslo partileder Åslaug Haga under Senterpartiets strategi— og programkonferanse i Sandvika i Bærum fredag.

Ifølge Haga er svaret på militære og sivile utfordringer i Afghanistan å involvere FN og nabolandene i større grad, men ikke trekke de norske soldatene ut.

Utsiktene til langvarig norsk militær tilstedeværelse i Afghanistan er en bitter pille å svelge for mange i SV.

Vil ha soldatene hjem

– Det er fornuftig av Haga å innstille seg på mer diskusjon i tida som kommer. Motstanden mot norsk militær deltakelse i Afghanistan er økende. Det begynner å bli tydelig for folk hva slags oppdrag Norge deltar i og hva slags regime vi støtter, sier sentralstyremedlem i SV og leder i Sosialistisk Ungdom, Kirsti Bergstø, til NTB.

Ifølge Bergstø bør de norske soldatene trekkes ut av Afghanistan.

– Regjeringen bør legge en strategi for tilbaketrekking og invitere til samtaler med andre NATO-land. Flere land mener tilstedeværelsen i Afghanistan er problematisk, dette er ingen særnorsk debatt, sier hun.

Ifølge Bergstø mangler NATO en strategi for engasjementet i Afghanistan.

– Den eneste strategien NATO synes å ha, er å bli værende. Og det er ingen god strategi, sier hun.

Intet alternativ

Sp-leder Åslaug Haga avviser at det finnes noe alternativ til NATOs tilstedeværelse i Afghanistan.

– Det er ikke noe alternativ til NATOs militære innsats per i dag og det var helt riktig å gå inn. Men det er krevende for vestlige soldater å operere over lang tid i et muslimsk land og skape tilstrekkelig legitimitet.

– Presser SV på for en ny Afghanistan-politikk i regjeringen?

– Vi har en avklart politikk i regjeringen, men jeg framskriver at det kommer en debatt framover og det ønsker jeg å forberede partiet på. Jeg lar meg uroe over en diskusjon som kan bli for enkel, knyttet til å trekke styrkene ut, sier hun.

Ikke flere soldater

Åslaug Haga avviser imidlertid at det kan bli aktuelt å sende flere soldater til Afghanistan eller åpne for tilstedeværelse i andre deler av landet.

– Det ligger ingen planer i regjeringen om å endre den militære innsatsen. Men det internasjonale samfunnet må gjøre mer. NATO og Vesten vil neppe lykkes i Afghanistan alene. Målet er avvestifisering og avmilitarisering på sikt. Og da må landene i regionen og FN tyngre inn, sier Haga.