Med kun mindre konsentrasjoner av aske i enkelte områder av norsk luftrom, ventes det ikke trafikkforstyrrelser i norsk luftrom torsdag, melder Avinor, selskapet som har ansvaret for 46 norske flyplasser.

Etter at askeutslippet fra vulkanen Grimsvötn på Island har opphørt, ser det ut til at all aske i norsk luftrom er borte i løpet de nærmeste dagene.

— Det er ingen ting i prognosene som tilsier at vi skal få nye problemer på grunn av asken, sier pressesjef Sindre Ånonsen i Avinor til NTB.

Normal trafikk

Ved Norges hovedflyplass på Gardermoen gikk all trafikk som normalt torsdag morgen.

— Det går veldig bra. Vi har ingen innstillinger eller andre forstyrrelser i flytrafikken som kan relateres til asken fra vulkanutbruddet, sier informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn Gardermoen til NTB.

Asken fikk onsdag konsekvenser for flytrafikken i deler av Europa og førte til noen hundre kanselleringer i alt, blant annet i Storbritannia og Tyskland. Senere på ettermiddagen var imidlertid alle stengte luftrom åpnet og alle berørte flyplasser i full drift igjen.— Jeg tror jeg nå har hatt min siste telefonsamtale med kontrollsentralen i Røyken og Meteorologisk institutt. Det ser veldig bra ut hele veien nedover i Europa. Det er fortsatt lave konsentrasjoner av aske noen steder, men dette berører ikke flytrafikken, sier Kobro.

— Utsiktene ser også veldig bra ut og askeproblemene er nok over for denne gang, konstaterer han.

Normalt onsdag kveld

Allerede onsdag kveld gikk alle flyavgangene til SAS som normalt. Flyselskapet har avganger til blant annet Longyearbyen, Aberdeen og Reykjavik som tidligere har vært innstilt på grunn av asken fra Grimsvötn-vulkanen.

Årsaken er både at askekonsentrasjonen har sunket betydelig, og at SAS tirsdag ettermiddag fikk de nødvendige sertifikatene som ga selskapet tillatelse til å fly i middels konsentrasjon — grå sone - som blant annet Svalbard lå i.Det er opp til flyselskapene å ha de nødvendige godkjenningene fra Luftfartstilsynet til å kunne fly i områder med aske.

Selv om flytrafikken etter all sannsynlighet går som normalt torsdag, ber Avinor passasjerer om å sørge for å holde seg løpende orientert gjennom sine flyselskap og reisebyråer.