Påtalemyndigheten mener derimot at han ikke bør slippes fri.

— Vi mener at han ikke har hatt tilstrekkelig fremgang mens han har sonet, sier konstituert statsadvokat Arild Oma.

34-åringen ble høsten 2005 dømt for flere grove overgrep, trusler og frihetsberøvelse. Flere tenåringer hadde da forklart seg om overgrep og forsøk på overgrep fra mannen, som blant annet bandt en av guttene fast til en vegg mens han utførte seksuelle handlinger.

I retten i februar

Bergen tingrett dømte 34-åringen til forvaring i fem år, med en minstetid på to og et halvt år. Etter fradrag for varetekt, hadde 34-åringen sonet minstetiden i forvaringen i oktober i år.

Han ble også tre ganger på 90-tallet dømt for tilsvarende forbrytelser mot unge gutter.

Verken Kriminalomsorgen eller påtalemyndigheten mener 34-åringen er klar for prøveløslatelse ennå, og saken kommer derfor opp i Asker og Bærum tingrett i februar.

— Min vurdering bygger i hovedsak på opplysninger fra Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, der mannen har sonet størsteparten av tiden. Kriminalomsorgen mener han ikke har vist en slik bedring at det er forsvarlig å prøveløslate ham, sier Oma.

- Fare for nye overgrep

Rapporten fra Kriminalomsorgen bygger blant annet på den forvaringsdømtes vilje til å delta i program for tilbakeføring til samfunnet, og på psykologundersøkelser i fengselet.

Oma mener det er stor fare for at 34-åringen kan gjenta lignende forbrytelser som de han er dømt for.

Før to av mannens tidligere dommer konkluderte rettspsykiatriske sakkyndige med at mannen hadde en personlighetsforstyrrelse, og det som den gang ble kalt mangelfullt utviklede sjelsevner.

Før prøveløslatelsessaken kommer opp for retten, vil han på nytt bli undersøkt av sakkyndige.

— De er oppnevnt, men har ikke avgitt sin uttalelse ennå, sier Oma.

34-åringens advokat, Hans Andreas Hansen, ønsker ikke å uttale seg om saken.