32-åringen ble til sammen dømt for 31 straffbare forhold, som blant annet handlet om svært grov vold. I et av forholdene skal han ha sperret en mann inne i Bandidos’ lokaler i Mosby og slått løst på ham med balltre. Mannen tilhører MC-klubben Bandidos i Kristiansand, et miljø som aktoratet beskrev som svært tøft, med vold og trusler som et vanlig element.

32-åringen sto tiltalt for en lang rekke vold, ran, trusler og utpressing. I tillegg sto også seks andre menn tiltalt for omfattende vold og sterke trusler i forbindelse med pengeinnkreving.

Kristiansand tingrett dømte hovedmannen til seks år og seks måneders forvaring med en minstetid på fire år og seks måneder på grunn av alvoret t i forbrytelsen og det retten mener er en åpenbar fare for gjentakelse.

De seks andre ble dømt til betydelig mildere straffer.