På et miljøseminar i regi av SVs internasjonale avdeling søndag ble Bjørnøy utfordret av en samlet miljøbevegelse som krevde at oljeindustrien må temmes og at Goliat-feltet nært opp til kysten av Finnmark ikke blir utbygd av hensyn til miljøet.

– En forvaltningsplan er ikke god miljøpolitikk i seg selv. Den må kobles til realpolitiske vedtak. Det er grunn til å frykte at planen bare blir symbolpolitikk, og at oljeselskapene med sine veldige ressurser tar seg til rette, advarte fagmedarbeider Unni Hauge fra Bellona.

Hun sa at det eneste effektive virkemidlet er innføring av petroleumsfrie soner, og oppfordret SV innstendig til å ta grep i debatten.

– Det som skjer i Barentshavet, er ikke skjebnebestemt. Det er fullt mulig å foreta veivalg og styre utviklingen. Fra debatten kan man få inntrykk av dette er umulig å stanse. Men det er Norge som presser på, ikke Russland, sa Hauge.

Med forvaltningsplanen varslet rett før påske verken kan eller vil Bjørnøy forplikte seg til å stanse Goliat. Hun kan heller ikke være konkret når det gjelder petroleumsfrie soner. Men hun garanterer overfor NTB at forvaltningsplanen raskt skal føre til politiske vedtak.