OLAV GARVIK olav.garvik.@bt.noOslo

I et intervju med Bergens Tidende legger ikke Enoksen skjul på at han er alt annet enn glad for Kjell Magne Bondeviks og Lars Sponheims uttalelser om et eventuelt regjeringssamarbeid med Høyre.

Han legger ferske avisintervjuer på bordet som gjør ham litt bedrøvet. Ved en rekke anledninger i de siste uker har de gjort det klart at de etter valget kan ende i regjering med Høyre.

For Senterpartiet er dette komplett utenkelig.

Finner ikke fullgodt svar — De tre sentrumspartiene ville ha greid seg bedre på meningsmålingene hvis vi hadde markert oss sterkere som regjeringsalternativ, slik vi greide det i 1997, sier han.

Odd Roger Enoksen sier at "det er med undring" han legger merke til at KrF og Venstre ikke lenger viser samme entusiasme som Senterpartiet for å stå sammen.

- Hva kan forklaringen være? - Jeg har vanskelig for å finne noe fullgodt svar. De to-tre årene vi regjerte sammen oppnådde vi gode resultater på mange områder, bl.a. i distrikts- og miljøpolitikken. Det bør i høy grad friste til gjentakelse. Dessuten er en sentrumsregjering beste garanti mot en glideflukt mot EU-medlemskap.

Oppstått usikkerhet - Snakker dere ikke lenger åpent sammen om slike ting?

— Jo, vi har god kontakt. På ledelsesplanet er samholdet godt, men både Bondevik og Sponheim har forståelig nok sine landsmøtevedtak å forholde seg til.

— Er KrF og Venstre uklare når det gjelder regjeringssamarbeid?

— Jeg vil ikke si at de er uklare, men i mediene og ikke minst fra Høyres side skapes det et bilde som igjen gjør at det oppstår usikkerhet hos velgerne om hva de kan vente av sentrum, sier han.

— Henger ikke på greip!

Enoksen kan overhodet ikke skjønne at KrF og Venstre vil være tjent med et samarbeid med Høyre, for de kolliderer på punkt etter punkt både i miljø- og distriktspolitikken.

— Høyre ønsker dessuten norsk EU-medlemskap hurtigst mulig. I tillegg går partiet inn for betydelig skattelette samtidig som det vil ruste opp skolen.

Dette henger ikke på greip! Jeg kan ikke skjønne hvordan en regjeringserklæring på dette grunnlaget vil se ut, sier han.

Skal pengeboken avgjøre?

Enoksen funderer videre:

— Kan et parti som KrF være med på å privatisere eldreomsorgen, og la pengeboken til hver enkelt avgjøre hva slags offentlige tjenester vi skal få? Høyre legger opp til et kaldere samfunn, der de svakeste blir rammet.For Høyre vil det være et svik overfor velgerne å gjøre tilbaketog i skattepolitikken, og hva vil KrF-folk svare hvis partiet må gi avkall på sitt EU-standpunkt? spør senterpartilederen videre.

Optimist, tross alt - Har du allerede forsonet deg med at KrF og Venstre vil regjere sammen med Høyre?

— Nei, jeg er optimist på sentrumspartienes vegne ved det endelige veivalget. Når det utkrystalliserer seg hvilken innflytelse Frp vil få over en Høyre-regjering der eventuelt også KrF og Venstre deltar, vil de sistnevnte ikke ha annet valg enn å satse på sentrum, mener Enoksen.