— Vi er klar til å møte strømkundene på telefonen. Fjordkraft har satt inn ekstrapersonell på kundesiden, i alt 15 personer fordelt på våre kontorer i Bergen og Porsgrunn sier informasjonssjef Jeanne Tjomsland i Fjordkraft til Bergens Tidende.

Selskapet, som har totalt 350.000 strømkunder på Vestlandet og Østlandet, regner med betydelig flere henvendelser nå enn da februarregningen kom. I februar ba 3200 av kundene i Fjordkraft/BKK-området og 6000 kunder i Fjordkraft/Skagerrak-området om utsettelse.

— Strømregningen med betalingsfrist 16. april er høyere for de fleste av våre kunder. Vi venter derfor flere henvendelser i dagene frem mot påske enn de nær 10.000 som ba om utsettelse med å betale strømmen i februar, sier Tjomsland.

Fredag besluttet Fjordkraft/BKK at de som ber om utsettelse av fristen 16. april skal få ny dato 22. mai. Da slipper man å bruke «påskelønna» til å betale de mange tusenlappene i strøm innen 16. april. Men utsettelse til 22. mai betyr også at strømregningen for januar/februar må betales samtidig med kommunale avgifter på ca. 3500 kroner, som er avgiften per kvartal for en vanlig enebolig.

Overslag som er gjort av el-forsyningen viser at en gjennomsnittsbruker i disse dager får en strømregning på 7000 kroner for sitt forbruk i januar og februar. To av de store selskapene, Fjordkraft og Hafslund, fikk til sammen 30.000 henvendelser i februar fra kunder som ba om utsatt betalingsfrist for hele eller deler av strømregningen. Nå venter altså de to selskapene på et langt høyere antall.

— Kundene våre kan enten be om utsettelse via Internett eller per telefon. Og det er ikke nødvendig å avgi «forklaring» for å få innvilget utsettelse, sier Jeanne Tjomsland i Fjordkraft.

Mange kommuner på Vestlandet har også høye satser på sine avgifter til boligeierne, i tillegg til høyeste sats på eiendomsskatt. Sammen med en strømregning som for mange ligger 75 prosent over tilsvarende regning i fjor, trekker dette inn kjøpekraft fra husholdningene og mer enn rentelettelsen i 1. halvår.