Det var en gang Fagbokforlaget på Minde uten blygsel kunne sende ut tusenvis av ferdig frankerte svarkonvolutter til kundene sine. Den gang sto det på det ferdig utfylte adressefeltet at kupongen skulle sendes til Fagbokforlaget i Bergen, hvis man var interessert i å bestille bøker eller tidsskrifter.

Det blir det slutt på nå.

Etter at BT 10. mars skrev om Postens vedtak om at det fra 1. april skulle stå

«Fagbokforlaget AS 0095 Oslo»,

lovte Posten å gjøre sitt ytterste for raskt å komme opp med en løsning for lokal eller stedsnøytral svarsending.

Stor forskjell?

Løsningen kom for noen dager siden. Heretter skal det hete:

«Fagbokforlaget AS Bergen 0095 Oslo».

Forlegger Arnstein Bjørke mener denne løsningen er så dårlig at det nærmest er et løftebrudd.

— Jeg er skuffet over at ikke Posten tar en dialog med kundene sine i forkant. Nå vil vi ha et møte med Posten og prøve å finne en god ordning. Det tror jeg er mulig, hvis Posten vil. Hvis det fortsatt må stå Oslo på kupongene, må vi ty til mer drastiske virkemidler, sier han.

Med det mener han at forlaget må vurdere å kutte ut svarkupongene, og heller oppfordre kunder til å bestille over telefon eller internett.

Han tror flere andre bedrifter som ikke ligger i Oslo, vurderer det samme.

- Helt uakseptabelt

Også byrådsleder Monica Mæland er sint på Posten, for å si det forsiktig.

— Jeg er mer eller mindre rystet. Vi var i samtaler med dem sist og de lovte å komme med en løsning. Jeg skal ha et nytt møte med dem i mai. Der skal jeg gjenta vårt syn på dette. Dette er helt uakseptabelt, sier hun.

Hun mener at Posten, som er en monopolbedrift, må kunne gjøre bedre enn dette.

— Bergen er Norges nest største by, en eksportby, en olje- og gassby, en kulturby. Vi finner oss ikke i å bli behandlet som en bydel i Oslo, sier hun,

Store problemer

Posten kan ikke annet enn å beklage. Sentralen som mottar og sorterer kupongene ligger i Oslo og har postnummer i Oslo. Og Stadnavnlova krever at det er samsvar mellom postnummer og geografisk sted. Derfor kan ikke Posten skrive:

«Fagbokforlaget AS Bergen 0095 Svarsendingssentralen»,

noe som Fagbokforlaget synes ville vært helt i orden.

— Vi beklager at ikke Fagbokforlaget er fornøyd. Dette var den løsningen vi klarte å få på plass så raskt. Det er ikke Posten som eier postnumrene, sier informasjonssjef Eivind Rossen i Posten.

— Må Posten i det hele tatt bruke postnummer til sin egen sorteringssentral?

— Ja. Dagens maskiner sorterer på postnummer. Det gir best kvalitet og lavest mulig pris, sier han.

Han lover at Posten skal forsøke å finne enda bedre løsninger for bedriftene som ikke ligger i Oslo.

— Vi ønsker ikke å tirre våre kunder, sier han.