Tiltaket gjøres for å legge større vekt på CO2-utslipp. Biler med svært lave CO2-utslipp skal få enda lavere avgift, og det gjelder i første rekke ladbare hybridbiler som er ventet på markedet i 2012. Engangsavgiften på varebiler vil derimot gå i den andre retningen og øke noe.

Regjeringen legger også opp til en generell veibruksavgift på drivstoff innen 2020. Alt drivstoff vil da ilegges veibruksavgifter etter energiinnholdet i drivstoffet.

I budsjettet for 2012 er det ikke lagt opp til noen endring av rammebetingelsene for elbiler.

Omregistreringsavgiften for næringskjøretøyer går ned. Det blir også en mindre reduksjon for andre kjøretøyer. Samlet er avgiftslettelsen på 185 millioner kroner.

Avgiftssatsene på næringskjøretøyer reduseres med 20 prosent i gjennomsnitt. Regjeringen legger også fram forslag om at avgiftssatsene på tilhengere reduseres med 44 prosent, mens reduksjonen for lastebiler og varebiler vil ligge på 17 prosent.

I tillegg foreslås en reel reduksjon på 5 prosent i de andre avgiftssatsene. Dette gjelder hovedsakelig personbiler, motorsykler og mopeder.