– Dette er et spørsmål som har blitt løpende vurdert fra første stund. I denne saken er det spesielle omstendigheter som gjør at jeg ikke ser noen grunn til å endre på beslutningen om at det er riktig at etterforskningen gjennomføres av Troms politidistrikt, sier førstestatsadvokat Ole B. Sæverud til NTB.

Verken opplysningene fra drapsofferets mor om at Rolv-Are Pettersen skal ha trakassert Kristin Kjelstrup i et par uker før drapet, eller at politistasjonssjef Kurt Pettersen sier til VG mandag at han ble oppsøkt av en fortvilet kollega fem dager før drapet, endrer på denne vurderingen.

Lang vei

– Troms politidistrikt har fra første stund vært åpne på at flere i ledelsen visste at Rolv-Are Pettersen slet tungt etter bruddet. Men derfra til at man hadde grunn til å gripe inn mot kollegaen er det en veldig lang vei, sier Sæverud.

Ifølge førstestatsadvokaten er det flere tunge hensyn som tilsier at Troms politidistrikt står for etterforskningen:

  • Det finnes ingen andre politidistrikt i Troms som har i nærheten av så mange ressurser til å gjennomføre en drapsetterforskning.
  • Det er ingen tvil om hva som skjedde på parkeringsplassen ved Slettaelva barneskole. Tekniske bevis underbygger vitneutsagnene om at Rolv-Are Pettersen skjøt sin ekskjæreste før han rettet pistolen mot eget hode.
  • Det vil aldri bli aktuelt å avhøre politimannen som holdes kunstig i live ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Spesialenheten gransker

– I tillegg har Spesialenheten for politisaker varslet at de i tillegg til å granske politiets våpenrutiner, også skal se på om noen i politiet hadde opplysninger som tilsa at man burde gripe inn mot kollegaen. Hvis det er grunn til å kritisere Troms politidistrikt, skal denne kritikken komme fram. Det er ingen som forsøker å feie noe under teppet, sier Sæverud.

Konstituert politimester Einar Sparboe Lysnes er fullt innforstått med at det reises spørsmål om håndteringen av etterforskningen.

– Vi forholder oss til at statsadvokaten har besluttet at det er Troms politidistrikt som skal gjennomføre etterforskningen, og at han hadde samme konklusjon etter en gjennomgang søndag. Men vi er selvsagt åpne for at det kan settes spørsmålstegn ved politiets rolle, sier Sparboe Lysnes til NTB.

Undersøker kommunikasjon

Ifølge politimesteren er etterforskningen av hendelsesforløpet på det nærmeste avsluttet. Politiet regner med å få en obduksjonsrapport mandag.

– Vi skal gjennomføre flere vitneavhør og gjøre tekniske undersøkelser blant annet av mobil— og e-posttrafikk mellom Kristin Kjelstrup og Rolv-Are Pettersen forut for drapet. Det skal også gjennomføres avhør av påhørende, sier Einar Sparboe Lysnes.