KJELL ØSTERBØkjell.osterbo@bergens-tidende.no — Vi har store forventninger til de lokale oppgjørene. Men vi fortsetter våre aksjon inntil vi får et skriftlig tilbud av sykehusene som vi synes er godt nok, sier Ragnhild Findal. Hun sitter i styringsgruppen for denne lønnsaksjonen. Hovedtillitsvalgt for sykepleierne ved Haukeland Sykehus, Hildegunn Synnevåg setter også alle sine forhåpninger til utfallet av de lokale forhandlingene. -Det er satt av mye penger til de lokale forhandlingene og vi har store forhåpninger til at arbeidsgiverne her vil prioritere sykepleierne. Synnevåg måtte bruke en del av dagen i går på å forklare en del av sine medlemmer, at det lå atskillig mer i potten enn det generelle tillegget på 5000 kroner.