Beredskapsdirektør Tor Christian Sletner i Kystverket ønsker overfor Bergens Tidende ikke å gå nærmere i detalj om hva som kommer frem i rapporten om forundersøkelsen bergensselskapet Geoconsult AS har gjennomført.

Rapporten ble overlevert Kystverket i går. Siktemålet med undersøkelsen har vært å få vurdert ulike måter å fjerne kvikksølvet på, og å skaffe data om ubåtvrakets tilstand og om bunnforholdene rundt U 864. Undersøkelsen har kostet 14,7 millioner kroner. Utredningen som bergensbedriften har levert, blir et viktig verktøy for Kystverket når etaten nå skal utarbeide sitt forslag til løsning på den alvorlige forurensningstrusselen på 150 meters dyp utenfor den lille øykommunen.

— Må tolke

  • Geoconsult AS har ikke gitt oss anbefalinger om valg av metode for heving av vraket og rensing av den kvikksølvforurensede havbunnen rundt vraket. Men vi har fått en stor mengde data av høy kvalitet. Dette materialet må vi nå tolke før vi kan gjøre våre konklusjoner. Samtidig er det klart at det fortsatt er ting vi må undersøke. Vi er nødt til å være helt sikker i vår sak når vi skal gi vår anbefaling til departementet, sier Sletner.

Han sier at Kystverket før jul skal ha klar sin anbefaling for Fiskeri- og kystdepartementet (FKD). FKD må i sin tur legge saken frem for Stortinget. Nasjonalforsamlingen må syvende og sist avgjøre hvordan operasjonen skal gjennomføres og bevilge pengene til den.

- Vil koste mange penger

— I sommer anbefalte dere at kvikksølvlasten burde fjernes før heving av vraket og at også forurensede sedimenter skulle tas opp. Dere anslo kostnaden til 335 millioner kroner. Er dette fortsatt realistisk?

— Vi vet at operasjonen vil koste mange penger. Men vi vil ikke anslå sluttsummen ennå. Nå må vi foreta en del nye vurderinger og så fremme forslag for politikerne. Prisen kan bli både høyere og lavere enn det vi anslo i sommer. Årsaken er blant annet at dagratene for en del av det tunge utstyret som trengs, kan svinge formidabelt, sier Sletner. Han legger til at det finnes flere aktører både i Norge og i verden for øvrig som er i stand til å gjøre jobben.

Sletner forteller at nærmere undersøkelser av flasken med kvikksølv som ble funnet for noen uker siden, har vist at den ikke var i så god forfatning som man i første omgang trodde.

— Det var en tankevekker, påpeker Sletner og legger til at det må videre undersøkelser til for å kunne vite tilstanden på vraket.

SPØKELSESAKTIG: Slik ligger akterdelen av ubåtvraket på havbunnen utenfor Fedje. ARKIVFOTO: GEOCONSULT AS