HALLGEIR OFTEDAL

Det er gjennomført DNA-prøver at politifolk og letemannskaper uten resultat.

Viggo Kristiansens forsvarer, Tore Hilding Pettersen, har tidligere prosedert på at dette håret kan tilhøre en ukjent tredjemann. Håret ble for øvrig funnet på en trekvist.

Politiførstebetjent Dyvesveen sa i lagmannsretten at det under åstedsundersøkelsen ble funnet spor som viser at det har vært folk området, blant annet turløpere. Det er også funnet sprøytespisser.

Kripos har undersøkt i alt 17 kniver.

Førstebetjenten sa at det trolig ikke er brukt mer enn en kniv på åstedet til på kutte greiner og busker.

Etter førstebetjent Dyvesveens forklaring tok lagmannsretten pause og forhandlingene starter tirsdag i neste uke.