KRISTINE HOLMELID

Lederen for 85.000 studenter i Norge satte kaffien i halsen da han leste Dagbladet i går. Der sto det at et prissjokk ventet studentene i forbindelse med statsbudsjettet for 2005. NSB vil ikke videreføre studentrabattene fordi de vil få et kraftig kutt i støtten neste år, ble det hevdet.

— Dagbladet har nok skrevet noen feil her, sier politisk rådgiver Sverre Molandsveen i Samferdsledepartementet.

— NSB får ikke kutt i støtten neste år. Tvert imot vil de få mer penger. Studentrabatten forsvinner heller ikke, sier Molandsveen.

Studentrabatten er i dag 25 prosent på hvite avganger og 50 prosent på grønne.

— Studentrabatten er svært viktig for oss. Vi lever på et begrenset budsjett og har sjelden råd til å ta fly. NSBs studentrabatt er eneste økonomisk forsvarlige reisemåte for mange studenter, sier Jørn A. Henriksen, leder i Norsk Studentunion.

Denne uken blir regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 lagt frem. Rådgiveren i Samferdsledepartementet vil ikke si om rabattene vil bli uendret.

— Men både studenter og andre grupper vil fremdeles nyte godt av rabatter med NSB, sier Sverre Molandsveen.