Fortsatt er det store geografiske forskjeller når det gjelder levekårsproblemer.

Det såkalte Styrings— og informasjonshjulet 2003 gir de nyeste tallene for helse- og sosialtjenester, helseforhold og levekår i kommunene. Ifølge undersøkelsen står det verst til i mange kommuner i Nord-Norge og i sentrum av de største byene.

Mange mindre vestlandskommuner kommer derimot gunstig ut i målingen. Av de 40 områdene med flest levekårsproblemer finner vi 21 kommuner i Nord-Norge og 13 bykretser, men også 3 kommuner i Aust-Agder.

Av de 39 områdene med færrest sosiale problemer finner vi 14 kommuner fra Rogaland til Møre og Romsdal, samt 22 kretser i byer og større kommuner. Aller best ut kommer altså Billingstad skolekrets i Asker.

Indeksen skal dokumentere utbredelsen av levekårsproblemer. SSB understreker at dette er noe annet enn å vise "hvor det er best å bo". Andre forhold, som tilbudet av barnehageplasser og eldreomsorg, kan være like viktig for innbyggernes egen oppfatning av velferd, men disse forholdene er ikke undersøkt her.