Medietilsynet konkluderer med at det ikke er grunnlag for å endre dagens praksis på bakgrunn av Høyesteretts dom i saken om bladet Aktuell rapport.

– Høyesterettsdommen gikk jo på stillbilder. Vår vurdering gjelder levende bilder, sier direktør Tom Thoresen i Medietilsynet til NTB.

Høyesterett frifant i desember redaktør Stein-Erik Mattson, som var tiltalt etter pornografiparagrafen i straffeloven etter at han sommeren 2002 delte ut bladet Frie Aktuell Rapport, som inneholdt bilder av usladdede mannlige kjønnsorganer.

Medietilsynet mener imidlertid at levende bilder av seksuelle handlinger ikke automatisk er ulovlige – eller støtende som det heter i loven – men må vurderes konkret i hvert tilfelle.

– Vi tolker høyesterettsdommen slik at det ikke er grunnlag for å endre den praksisen vi har hatt de siste par årene. Filmer med kunstnerisk tilsnitt, som viser eksplisitte seksuelle handlinger, har vært godkjent en del ganger i det siste. Masseprodusert pornofilm vil ikke bli godkjent, sier Thoresen til NTB.

Arkiv