TRON STRAND

De siste dagene har en rekke meningsmålinger vist at store velgergrupper er i bevegelse. Målingene tyder på et svært jevnt valg. Flere målinger gir nå et fortsatt borgerlig flertall på Stortinget. Det er et gjennomgående trekk at regjeringspartiene KrF og Høyre har tilbakegang, mens Venstre har fremgang. Samtidig går Frp frem, fra et i utgangspunkt høyt nivå. Mandatberegningene Frp siste partibarometer viser 36 representanter or Frp, og 48 for de tre regjeringspartiene.

For de rødgrønne tyder alt på at Ap vil gjøre et godt valg, mens særlig SV kan gjøre et dårlig valg, målt opp mot nivået på meningsmålingene det siste året. Sp ligger omtrent på nivå, både med meningsmålingene det siste året og forrige stortingsvalg.

Ingen endring fra mars

På Bergens Tidendes siste måling, viste den beregnede mandatfordelingen at blokkene får 84 mandater hver, mens Kystpartiet havner på vippen.

Parallelt med denne målingen, har Norsk Respons også spurt 1000 personer om hvilket inntrykk de har av de to regjeringsalternativene.

På en skala fra 1 til 10, hvor 1 er svært dårlig inntrykk og 10 er svært godt inntrykk, har intervjuutvalget gitt sine karakterer.

V, KrF og H får en gjennomsnittsverdi på 4,4, mens SV, Ap og Sp oppnår 5,1. Det er så godt som nøyaktig det samme som i mars. Da fikk de borgerlige det samme, mens de rødgrønne hadde 5,2.

Valgkamp til liten nytte?

Idar Eidseth i Norsk Respons, som har gjennomført meningsmålingen, sier at «tallene tyder på at valgkampen i liten grad har endret folks oppfatning om de to regjeringsalternativene».

Han påpeker at man kan ha et godt inntrykk av det rødgrønne alternativet, men likevel stemme på et av regjeringspartiene.

Det er KrF-velgerne som gir sitt eget regjeringsalternativ høyest poengsum (7,5), tett fulgt av Ap og SV (7,2). Samtidig er det KrF-velgerne som mener at de rødgrønne gjør dårligst inntrykk.

De rødgrønne gjør best inntrykk hos velgere med lave inntekter, lav utdannelse, mens Bondevik-regjeringen gjør det best hos velgere som tjener mer enn 600.000 kroner og som har mer enn seks års utdanning.

Bondevik-leiren får minst sympati fra velgere i Nord-Norge og på Sørlandet, mens velgerne på Vestlandet og i Oslo og Akershus liker de borgerlige best.

De rødgrønne henter mest sympati i Nord-Norge og trøndelagsfylkene.