Kristin Krohn Devolds fremtid som statsråd står og faller med årsakene til at forsvarsbudsjettet sprakk med nesten 1 milliard kroner i 2004. Hun gikk under høringen i Stortinget i går svært langt i å forsikre at det er ryddet opp i økonomirotet fra 2003. Hun mener det er andre årsaker til underskuddet på nesten en milliard kroner i 2004.

Et omfattende økonomirot førte til at Riksrevisjonen ikke godkjente regnskapet for 2003.

— Jeg har så langt ikke funnet noen direkte forbindelse mellom 2003 og 2004, sa Krohn Devold under høringen.

Tror ikke på Krohn Devold

Tusenkronerspørsmålet er om Krohn Devold har dekning for sin påstand. Det vil Stortinget få et foreløpig svar på når regjeringen fremmer sin proposisjon om inndekningen for overskridelsene på 1 milliard kroner. Det er ventet at saken fremmes før påske.

Kontroll- og konstitusjonskomiteens saksordfører, Kjell Engebretsen (Ap) ville i går ikke kommentere spørsmålet om Krohn Devold har dekning for dette, utover å konstatere at spørsmålet «er meget interessant».

Og selv om forsvarsminister Kristin Krohn Devold i går la seg flat for mye av kritikken, sier Engebretsen at «det alvorlige med at Riksrevisjonen ikke har godkjent regnskapet, ikke kan feies vekk med ydmykhet overfor Stortinget».

Carl I. Hagen (FrP) sier at Krohn Devold «ikke har rett i at det er ryddet opp».

— Feilene fra 2003 vil bli gjentatt i regnskapet for 2004 og det fortsetter i 2005, sier Hagen til Bergens Tidende.

Carl I. Hagen viste under høringen til helt oppdaterte regnskapsrapporter han hadde kopier av og som viste at økonomirotet fortsetter.

Inkassosaker og regninger

Kristin Krohn Devold trakk under høringen frem inkassosaker, utestående fordringer og feil i forbindelse med lønnsutbetalinger som eksempler på områder som er kraftig forbedret.

Ifølge et notat fra Forsvarsstaben var det ved årsskiftet 40 inkassosaker mot Forsvaret, og antall utestående, forfalte regninger var 2.600.

Til sammenlikning hadde Forsvaret 670 inkassosaker mot seg og det var 12.000 utestående, forfalte regninger i februar 2004.

I sin årsrapport for 2004 har Forsvarssjef Sigurd Frisvold en omfattende redegjørelse om budsjettsprekken på nesten 1 milliard kroner.

Her skriver Frisvold at «feil i personell- og organisasjonsdata medførte omfattende feilbelastning av lønn». Det tyder på at rotet fortsetter og ikke at problemet i hovedsak er løst, slik forsvarsministeren påstår.

Det samme gjelder for utestående fordringer.

Mange glemmer regninger

Forsvarssjef Frisvold skrev i årsrapporten at problemet er blitt mindre i løpet av året, men at systemet «ikke fungerer optimalt» og at det bidrar «til at kvaliteten på regnskapet ikke blir optimal».

Om problemet med ubetalte regninger og inkassosaker skrev Frisvold at «mange brukere er så sjelden inne i løsningen at de «glemmer» at det ligger ubehandlete fakturaer der, med den konsekvens at de forfaller og Forsvaret pådrar seg unødvendige morarenter».

Hans overordnete konklusjon om årsakene til sprekken på 1 milliard kroner er at «økonomistyring og kontroll har dermed totalt sett ikke vært tilfredsstillende i Forsvarets Militære Organisasjon».

Hvis det er riktig at det ikke er ryddet opp i rotet, kan dette vise seg å bli meget vanskelig for regjeringen og Krohn Devold å håndtere.

Samtidig kan det virke som at Kristin Krohn Devold har klart å ri av stormen i spørsmålet om informasjonsplikten til Stortinget. Etter to høringer er det ikke sannsynliggjort at Krohn Devold har holdt sentral informasjon skjult for Stortinget. Faren for et mistillitsforslag på dette grunnlaget syntes derfor i går å være kraftig redusert.