Arbeidsledigheten for mars tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Sammenlignet med mars i fjor viser ledigheten en nedgang på 19.000 personer.

Tallet på arbeidsledige går ned for alle yrkesgrupper, men den sterkeste nedgangen har det siste året kommet i de typiske konjunkturutsatte yrkene innen industri, bygg og anlegg og blant ingeniør— og IKT-yrker. Sammenlignet med mars i fjor var det 30 prosent færre ledige innenfor industriarbeid, 30 prosent færre innen ingeniør- og IKT-yrker, og 29 prosent færre innenfor bygg og anlegg.

– Bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter. I løpet av mars ble det registrert 22.400 nye stillinger hos Aetat, og det er en økning på 34 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor, sier arbeidsdirektør Yngvar Åsholt.

Ved utgangen av mars er det lavest ledighet blant ledere og personer innen undervisningssektoren. Høyest ledighet er det innenfor yrkesgruppene reiseliv og transport med 4,3 prosent og serviceyrker med 3,9 prosent.

Sogn og Fjordane har den laveste ledigheten med 2,0 prosent av arbeidsstyrken.Ledigheten i Finnmark er fremdeles høyest med 5,0 prosent av arbeidsstyrken