Mannen er innlagt på Regionsykehuset i Trondheim. En leietaker som også bodde i huset kom seg uskadd ut da det begynte å brenne ved 20.30-tiden lørdag kveld. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

NTB