Mannen har brannskader og ble torsdag ettermiddag overført til Brannskadeavsnittet ved Haukeland Universitetssjukehus. Tilstanden er fortsatt kritisk, men stabil.

Fem personer ble skadd i eksplosjonen, som fant sted ved 20-tiden onsdag kveld. De fire andre arbeiderne ble brakt til Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, men tre av dem ble utskrevet senere onsdag kveld. Den fjerde hadde brannskader, og ble liggende på sykehuset. Tilstanden hans skal ikke være livstruende.

En vannlekkasje fra kjøleanlegget til smelteovnen er sannsynligvis årsaken til eksplosjonen, opplyste verksdirektør Alf Tore Haug til NTB onsdag kveld.

Fem personer ble skadd i en eksplosjon i silisiumfabrikken Elkem Thamshavn Verk i Orkdal i Sør-Trøndelag onsdag kveld.

— Vi har hatt en eksplosjon og det er personskader, opplyser verksleder Alf Tore Haug til NTB.

Ifølge politiet ble til sammen fem personer skadd i eksplosjonen, fire er fraktet til Orkdal Sanitetsforenings Sjukehus, mens en person er fraktet til St. Olavs hospital i Trondheim. Denne personen skal ha fått alvorlige brannskader. Skadeomfanget til de andre personene er foreløpig ikke kjent. Alle de skadde er menn.

Gransking Eksplosjonen skjedde i en av smelteovnene på verket. Det var sterk røykutvikling etter eksplosjonen, og politi, ambulanse og brannvesen er på stedet.

— Vi har nå fått kontroll på alle som befant seg i bygningen, sier operasjonsleder Birgit Monsås i Sør-Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ifølge Monsås befant elleve personer seg i bygningen da eksplosjonen fant sted. Det skal fremdeles være stor eksplosjonsfare og politiet har sperret av området rundt verket.

— Det vil bli satt i gang gransking umiddelbart i forbindelse med en avvikssituasjon som dette. Det er sjelden med slike situasjoner i silisiumproduksjonen, opplyser Elkem-sjef John G. Thuestad til NTB.

Strømmen til ovnen som eksploderte, var onsdag kveld slått av, men på grunn av den store eksplosjonsfaren regnet politiet med å måtte vente til tidligst torsdag morgen før de kan sette i gang med åstedsgransking.

Vannkjøling Store smelteovner brukes i silisiumproduksjonen ved Elkem Thamshavn Verk.

Det skal være en del av det vannkjølte systemet knyttet til ovnene som har sprunget lekk, og som dermed kan være den indirekte årsaken til eksplosjonen.

Politiet vet foreløpig ikke omfanget av eksplosjonen eller hvor store materielle skader fabrikken har blitt påført.

— Men når så mange har blitt skadd, antar vi at den har vært ganske kraftig, sier Monsås.