Dette skjer mer enn én måned etter at lisensjakta på jerv ble avsluttet 15. februar i år. Da var 31 dyr av kvoten på 44 skutt.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har gitt tillatelse til felling av ett dyr i Lyngen i Troms, ett i Sørfold i Nordland og ett i et område omfattet av kommunene Luster, Årdal og Lærdal. Deler av de to førstnevnte ligger i Jotunheimen nasjonalpark. Ifølge DN er ingen av de tre dyrene ennå skutt.

DN har i forbindelse med jakta i Luster, Årdal og Lærdal gitt tillatelse til bruk av snøscooter. Her ble det jaktet i helgen, skriver Bergens Tidende.

–At området er en nasjonalpark har ingen betydning i denne forbindelsen. Dette er et spørsmål om effektivitet i jakta, sier seksjonssjef Terje Bø i DN til NTB.

Jervens herjinger i saueflokkene er bakgrunnen for fellingstillatelsene. Den norske jervebestanden er på omkring 270 dyr.

NTB