Partene forplikter seg til å jobbe for å få ned sykefraværet med 20 prosent innen utgangen av 2005, uten at sykelønnen kuttes, skriver Dagens Næringslivs nettutgave.

Statsråd Jørgen Kosmo fikk avtalen i havn like etter klokken 8.00 onsdag morgen. Høyre, KrF og Venstre er orientert om avtalen.

Avtalen skal evalueres sommeren 2003, og partene kan da si opp avtalen dersom målet om kuttet i sykefraværet ikke er nådd.