— Med tanke på jobb var dette veldig positivt. Det gleder meg å se at det satses på Haakonsvern, sier Rune Huseby (34).

Han jobber som sikkerhetsoffiser og ser lyst på fremtiden.

— Dette har mye å si for forutsigbarheten til alle som er ansatt her, for eksempel hvis man vurderer huskjøp, sier kapteinløytnanten.

Sjefen for Haakonsvern orlogsstasjon er også fornøyd forsvarssjefens forslag.

— Vi blir ikke så veldig lei oss når vi ser hva som er skissert. Her er det ingenting som blir fjernet, men flere nye ting foreslås flyttet hit, forteller kommandør Åsmund Andersen (52).

Rekruttskole i Bergen

Blant annet er dagens rekruttskoleordning, med felles opplæring for både Sjøforsvaret og Luftforsvaret på Madla utenfor Stavanger, foreslått endret.

I rapporten legges det opp til at sjøforsvarsrekrutter skal læres opp på Haakonsvern, Ulven eller ved Wallemsviken, der Sjøkrigsskolen ligger.

— Vi må sette oss ned å se på alternativene. Inne på Sjøkrigsskolen er det ikke plass. På Haakonsvern er det plass, men det er ikke nødvendigvis hensiktsmessig å ha det der. Helt umiddelbart ville jeg foreslått Ulven, sier Andersen.

Det blir også lagt opp til å opprette en base for NH 90-helikoptre i tilknytning til de fem nye fregattene.

— Hvor disse blir lokalisert må vi se på, for det kan bli en del støy for Haakonsverns naboer. Et alternativ er å ha basen på Flesland, forteller Andersen.

- Arbeidsplassene sikret

Han peker også på at det allerede er flere prosjekter på gang. Blant skal det bygges et treningssenter til 343 millioner kroner og ny fregattdokk.

— Det blir utenkelig å flytte oss nå, med de kostnadene det vil medføre. Haakonsvern som arbeidsplass er sikret langt inn i fremtiden, sier kommandøren.

Den eneste skåret i gleden er at MTB-våpenet foreslås nedlagt.

— Personlig skulle jeg svært gjerne sett av vi fikk de nye båtene, for vi har virkelig bruk for dem. Men det å kvitte seg med MTB-ene er bare et forslag. Nå skal politikerne se på saken. Vi er forberedt på å ta imot båtene, sier Andersen.

TILFREDS: Kapteinløytnant Rune Huseby er glad for at det legges opp til økt satsning på Haakonsvern i den nye forsvarsstudien som ble lagt frem i går.
Høvik, Tor