I et møte søndag ble vedtaket i Stoltenberg-regjeringen fra 16.oktober gjort om og kontrabeskjed sendt ut til Skattedirektoratet. Ordningen med skattefritak for trekk i lønn til finansiering av hjemme-PC skal fortsatt gjelde.

— Vi har sett at ordningen med lønnstrekk for hjemme-PC har bidratt til å bygge opp IT-kompetansen hos de yrkesaktive, og ønsker derfor å videreføre skattefritaket, sier finansministeren.

I tillegg vil departementet vurdere behovet for en varig og mer formell regelfesting av fritaksordningen.

NTB