VG har fått tilgang til et internt UDI-notat datert 7. oktober i fjor, som dokumenterer at UDI la en plan for å omgå en klar instruks fra Solberg.

I det såkalte praksisnotatet som er sendt fra avdelingsdirektør Paula Tolonen ved UDIs asylavdeling til daværende UDI-sjef Trygve Nordby, står det svart på hvitt at praksisen UDI valgte stred mot ordrene fra Solberg.

Fremskrittspartiet krever en redegjørelse i Stortinget om saken. Partiets innvandringspolitiske talsmann, Per Willy Amundsen, sier det som er skjedd er helt uakseptabelt og må få konsekvenser.

— Det kan ikke være slik at UDI skal operere med en egen politisk agenda, sier han.

Fikk likevel opphold I januar 2005 besluttet den daværende regjeringen at flyktninger med midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening, kun ville få ordinær arbeidstillatelse dersom de ikke var kriminelle og hadde kjent identitet, fast arbeid og kunne forsørge familien.

— De som ikke oppfyller kriteriene, må reise hjem, slo Erna Solberg fast.

UDI valgte likevel å legge seg på en mer liberal praksis. Det sikret minst 182 irakiske kurdere opphold, selv om de verken hadde fast arbeid eller kunne forsørge familien.

Selvkritikk UDIs nyutnevnte direktør Manuela Ramin-Osmundsen tar på direktoratets vegne selvkritikk, og innrømmer at det ble lagt for liten vekt på Erna Solbergs forskrift.

«Dette viser et behov for at det i organisasjonen skjerpes inn hvilken betydning politiske beslutninger og føringer skal ha», skriver Ramin-Osmundsen i et brev til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Erna Solberg vil likevel forfølge saken, og bringe den inn for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

— Det er viktig å få vite hva som blir gjort for å rydde opp i den uholdbare situasjonen som oppsto da UDI tok seg til rette, på tvers av mine føringer, sier den tidligere statsråden med ansvar for innvandringssaker.