Den tiltalte 19-åringens forsvarer, advokat Halvor Manshaus, startet sin del av utspørringen med å be førstestatsadvokat Inger Marie Sunde fra Økokrim om å stille flere spørsmål vedrørende det som gjaldt tiltalen.

— Jeg oppfatter det som om aktoratet ikke har stilt spørsmål som er relevante i forhold til tiltalen mot Jon Johansen, sa Manshaus.

Vanskelig

Manshaus syntes det var vanskelig å følge opp og motbevise aktors argumentasjonsrekke ettersom hun brukte svært lang tid på å vektlegge sider av hendelsesforløpet rundt prosjektet med å lage dekrypteringsprogrammet DeCSS som ikke var direkte knyttet til tiltalen mot Johansen. Programmet som Jon Johansen hele tiden har innrømmet å ha laget sammen med to andre, fjerner brukersperren på DVD-filmer CSS (Content Scrambling System), slik at det er mulig å spille dem av på alle de ulike operativsystemene som finnes. Filmen blir rett og slett strippet for digitale sperrer og kopiert over på en datamaskins harddisk.

Både dommerfullmektig Irene Sogn og aktor Sunde, måtte si seg enige i forsvarerens innvendinger og retten tok ti minutters pause for at statsadvokaten kunne hente nødvendig dokumentasjon.

- Vanlig utviklingsarbeid

— Hva er ditt bidrag til DeCSS, lurte Sunde på mot slutten av sin utspørring. Da hadde hun stilt spørsmål til 19-åringen i nesten sju timer siden hun startet mandag.

— Jeg har satt sammen deler og lagt på grafisk grensesnitt, det er vanlig utviklingsarbeid, svarte Johansen.

Hun henviste til samtaler mellom Johansen og anonyme venner på internett høsten 1999. Hva tenkte tiltalte om at programmet han og vennene utviklet kunne brukes til ulovlig spredning av kopierte DVD-filmer, lurte aktor på.

— Som alt annet kan også DeCSS brukes til ulovlige formål. Akkurat som man kan lage kopier med en vanlig CD-brenner og selge kopiene, svarte Johansen på spørsmål fra aktor.

Bakgrunnen var at Jon Johansen høsten 1999 var blitt intervjuet av en rekke aviser og nettsteder. I retten hevdet han seg feilsitert da han ble konfrontert med utsagn hvor han påpekte hvor lett det ville være å distribuere dekrypterte og piratkopierte DVD-filmer på internett.

Tempo

Forsvarer Halvor Manshaus gjorde seg fort ferdig da turen endelig ble hans til å spørre ut Jon Johansen. I et nesten hårreisende tempo spurte ha ut sin klient om forholdet til de andre som utgjorde MoRE (Masters of Reversed Engineering) og deltok i arbeidet med dekrypteringsprogrammet.

Manshaus forholdt seg helt strengt til forholdet Johansen er tiltalt for, nemlig brudd mot straffelovens paragraf 145, annet og tredje ledd.

Den omtaler straffansvar for den som uberettiget har skaffet seg adgang til data som er beskyttet.

— Slik du oppfatter det, har du altså bare et forhold til mannen bak kassen i butikken der du kjøpte DVD-platen, spurte Manshaus etter at han vist retten at det ikke var mulig å fastslå at kjøpere av DVD på noen måte forplikter seg til å la være å ta kopier av egne DVD-plater.

— Ja, det er slik loven er her i Norge. Jeg har rett til å lage mine egne sikkerhetskopier, svarte Johansen.

Viktig sak

Onsdag skal de teknisk sakkyndige uttale seg i saken. Også representanter for Movie Picture Association, den amerikanske interesseorganisasjonen for filmindustrien, skal avgi vitnemål.

Ifølge planen skal partene avholde sine avslutningsprosedyrer fredag.

Saken mot Jon Johansen er viktig fordi det aldri har vært avholdt en rettssak der en person er blitt tiltalt for å bryte seg inn på et produkt han har kjøpt og betalt. Den endelige avgjørelsen vil trolig skape presedens for lignende saker i framtiden.

(NTB)