Forsvaret må bygges ned, baser må avvikles og antallet vernepliktige må reduseres, var konklusjonen da forsvarssjef Sverre Diesen la frem «Forsvarsstudie 07» i går.

Diesen tok utgangspunkt i at bevilgningene til Forsvaret neppe vil øke i årene fremover. Han ser for seg at Norges fremtidige forsvar vil ha 7000 vernepliktige og vel 17.000 ansatte og vervede.

Diesen vil dessuten satse på et betydelig samarbeid med Sverige, slik en rekke naboland i Europa bygger opp bilateralt samarbeid om sine forsvar.

Det meste som kom frem i går har imidlertid vært kjent en tid, gjennom betydelige lekkasjer i pressen.

Fra Stavanger til Bergen

Stavanger er et av områdene som blir hardest rammet i forslaget til ny forsvarsstruktur. Deler av aktiviteten foreslås flyttet til Bergen.

  • Sola legges ned som militær flystasjon.
  • Det fellesoperative hovedkvarteret på Jåttå utenfor Stavanger legges ned og flyttes til Reitan ved Bodø.
  • Stavanger mister Madlaleiren «KNM Harald Hårfagre», som er rekruttskole for Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Rekruttskolen flyttes til Bergensområdet.

Tilbake står Stavanger-regionen med noen HV-soldater som fortsatt skal bemanne Vatneleiren ved Sandnes.

— En fortsatt kraftsamling av aktivitetene på Haakonsvern vurderes som rekrutteringsfremmende, og gjør at det kan legges til rette for å ivareta kompetansen i Sjøforsvaret, sier Sverre Diesen.

Nå, eller senere

På pressekonferansen sa han at Stavanger er et pressområde, det er lettere å legge ned aktiviteter der enn i Distrikts-Norge.

Men også distriktene blir rammet av Diesens planer. Han sier det ikke skal være allmannamøter som avgjør hvor Forsvaret vil ha mest mulig nytte av sine ressurser.

Han vil legge ned flystasjonen på Ørlandet, de to lytte- og stridsledelsesavdelingene i Sørreisa og på Mågerø og i stedet konsentrere alt i området rundt Bodø og Reitan.

Til sammen 12 baser og anlegg spredt over hele landet vil bli lagt ned i løpet av få år, om Sverre Diesen får det som han vil.

Mye tyder på at han gjør det. For han bekreftet i går at forsvarsdepartementet og statsråd Anne-Grete Strøm-Ericshens har vært orientert hele veien i arbeidet med planen.

Og Diesen er ikke blitt stoppet i felt.

Strid om sjøkompetanse.

General Sverre Diesen ble tilnærmet bøs på pressekonferansen da spørsmålet om å kvitte seg med de nye MTB-ene kom opp.

Bergens Tidende spurte generalinspektøren for Sjøforsvaret om det er bred enighet i hans miljø om å legge ned MTB-våpenet.

Kontreadmiral Jan Erik Finseth hadde knapt gitt et forsiktig svar, før Diesen selv grep mikrofonen.

Han ville ha seg frabedt kommentarer fra Vestlandet om at Forsvarsstaben i Oslo mangler sjømilitær kompetanse.

— Vi har en dyktig generalinspektør og god kompetanse, men vi må ha mer enn bare sjømilitær kompetanse i staben. Kontrasten er at man andre steder bare har sjømilitær kompetanse, sa Diesen, med klar adresse til offiserskorpset på Haakonsvern og der omkring.

KLAR TALE: Forsvarssjef Sverre Diesen gikk i går til frontalangrep på deler av Norges forsvar, blant annet vil han legge ned 12 baser, og redusere antallet vernepliktige til 7000 kvinner og menn.
Bjelland, Håvard