Brigader Geir Anda, som klager på vegne av Diesen, har brukt en side bare på å begrunne og nærmest unnskylde at man i det hele tatt går til et slikt skritt, skriver Journalisten.

Anda understreker at Forsvaret må akseptere kritikk. Men når det gjelder TV 2 Nettavisens dekning av Program Golf-saken, det vil si valg av IT-løsning i Forsvaret, mener Anda at det er på sin plass å klage.

Anda skriver at pressen, med unntak av TV 2 Nettavisen, har opptrådt profesjonelt i den konfliktfylte og vanskelige saken.

Forsvarssjefen mener det er mange feilaktige forhold i TV 2 Nettavisens reportasjer. Anda imøtegår påstandene i reportasjen, og mener TV 2 Nettavisen har brutt flere punkter i Vær Varsom-plakaten. Han blinker særlig ut punkt 4.14, regelen om samtidig imøtegåelse.

«Det er en klok regel. Det er en enkel regel. Det er en regel enhver journalist og redaktør skal ha i ryggmargen. Brytes denne regelen må det enten være fordi journalist/redaktør mangler faglig kompetanse, eller fordi de velger å neglisjere paragrafen. Uansett grunn er det viktig at PFU markerer tydelig at dette vernet skal en angrepet part ha», heter det i klagen.

Til NA24 Propaganda sier journalist Jo André Aakvik i TV 2 Nettavisen at han ikke skjønner beskyldningene. Det ble gjort gjentatte forsøk for å få Diesen i tale, hevder Aakvik.