• I midten av februar kom det frem at Forsvaret heller betalte for knusing av fullt brukbare beltevogner enn å selge dem til sivile. Det mente forsvarsminister var helt i orden. Helt til hun ble tvunget til å gjøre kuvending.
  • Bare to uker senere kom avsløringen om at Forsvaret hadde kjøpt ti israelske panservernraketter. Krohn Devold mente det var uproblematisk, selv om utenriksminister Jan Petersen slo fast at Norge ikke skulle handle våpen fra Israel.
  • I april avslørte Dagbladet en ny Krohn Devold-tabbe: Forsvaret hadde kjøpte ammunisjon fra Israel. Forsvarsministeren fikk nok en gang så ørene flagret.
  • I juni måtte Krohn Devold beklage opplysninger hun kom med til pressen i forbindelse med en omstridt oppsigelsessak i Forsvarets overkommando.
  • Forrige uke ble det kjent at et norsk og et belgisk jagerfly brukte klasebomber under en øving på Hjerkinn skytefelt. Dette til tross for at Norge jobber for et internasjonalt forbud mot slike bomber. Avsløringen kom helt overraskende på Krohn Devold, til tross for at Forsvaret sendte ut pressemelding om saken.