Det var i statsråd i dag at generalløytnant Harald Sunde (55) ble utnevnt til ny toppsjef i det norske Forsvaret. Han kommer fra stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) på Jåttå i Stavanger, og tiltrer 1. oktober.

Sunde avløser general Sverre Diesen som er 60 og går av for aldersgrensen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til bt.no at så langt hun har registrert er det stor tilfredshet i Forsvarets rekker med at Sunde overtar etter Diesen. Hun fremhever både hans brede militære bakgrunn og hans menneskelige egenskaper.

Den nye forsvarssjefen har tjenestegjort på en rekke steder og på ulike nivå i Hæren. Dessuten har han variert erfaring fra utenlandsoppdrag, senest som norsk representant i militærkomiteen i NATO-hovedkvarteret i Brussel. I senere tid har han ledet flytteprosessen i FOHK fra Jåttå til Bodø. Sunde overtok som sjef for FOHK etter admiral Jan Reksten som i fjor høst gikk av for aldersgrensen.

Sjøforsvarets tur?

— Kjenner du Sunde godt personlig?

— Ja, særlig fra den tiden han var sjef for avdelingen for operasjonsplanlegging og beredskap i Forsvarsdepartementet. Han er bl.a. god til å inspirere sine medarbeidere.

— Forskjellen mellom ham og Sverre Diesen?

— De er forskjellige som typer. Diesen er en fremtredende analytiker, og har vært en lojal forsvarssjef, sier hun.

— Ville det ikke vært naturlig å rekruttere en forsvarssjef fra Sjøforsvaret, etter at de fleste i senere år har kommet fra Hærens rekker?

— Det kan kanskje innvendes både fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret. Men i dette tilfellet var det Harald Sunde som pekte seg ut som den mest naturlige kandidaten, sier Strøm-Erichsen.

Brann-supporteren

Samme dag som hun sørget for å utnevne forsvarssjef ble den kjente Brann-supporteren Rune Bakervik (38) ansatt som politisk rådgiver i et vikariat frem til 1. oktober.

Bakervik er nestleder i Arbeiderpartiet i Bergen, og er til daglig regionsekretær i Handel og Kontor. For folk flest er han nok likevel mest kjent som tidligere leder for Brann-supporterne - Brann-Bataljonen.

Trengs det flere Brann-supportere i politikken? Diskuter saken i feltet under!

Arkiv
Lars Idar Waage
STYRKER STABEN: Ikke bare utnevte hun ny forsvarssjef fredag. Anne-Grete Strøm-Erichsen har også ansatt den kjente Brann-supporteren Rune Bakervik (38) som politisk rådgiver.
Arkiv