Bakgrunnen er avsløringene av at Forsvaret har skrotet rundt 1200 så å si ubrukte beltevogner i stedet for å selge dem. Nå har Forsvarsdepartementet stanset prosessen. 200 kjøretøy av merket Volvo BV 202 skal nå ikke hogges opp selv om de er levert til hoggerier. Ytterligere 800 som står på lager skal også kunne selges.

Kristin Krohn Devold er kommet i et dårlig lys fordi hun i Stortinget først opplyste at kontraktene om opphogging må oppfylles, før hun senere oppdaget at de kunne oppheves. Først da grep hun inn.

På en pressekonferanse i Brussel i går ble hun spurt om hun ikke hadde satt seg godt nok inn i saken.

— Jeg hadde bedt om å få all tilgjengelig informasjon om saken. Det fikk jeg ikke. Nå har vi hatt en intern gjennomgang i departementet for å få klarlagt hva som har skjedd, svarte Krohn Devold.

— Hovedpoenget her er at dersom det er utstyr Forsvaret ikke trenger, så må dette avhendes på gunstigst mulig måte. Det er svært uheldig at Forsvaret ikke passer skikkelig på pengene sine, sa forsvarsminister Kristin Krohn Devold.