I Forsvarsstudie 07, som ble overlevert forsvarsministeren i dag, anbefaler forsvarssjef Sverre Diesen blant annet å legge ned tolv baser og kutte ut missiltorpedobåtene til fem milliarder før de engang er tatt i bruk.

Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at regjeringen ikke har foretatt noen politisk vurdering eller behandling av den fremtidige basestrukturen og geografiske lokaliseringer utover den langtidsperioden som gjelder i dag.

— Det er derfor for tidlig å si noe konkret om hvilke baser, leire eller garnisoner som det eventuelt kan være aktuelt å foreslå styrket, flyttet eller lagt ned, sier forsvarsministeren.

— Vi skal møte både ordførere fra berørte kommuner og personellorganisasjoner for å få flere innspill til den videre prosessen. Vi lanserer også et nettsted om kort tid der vi vil invitere alle som ønsker det, til å delta i en dialog og komme med innspill om Forsvarets fremtidige innretning, sier hun.

Morten Holm, Scanpix