Når det virkelig smeller, hvem skal rykke og hvor skal de rykke fra?

— Det er noe jeg må vurdere. Det viktige er at vi må få en bedre beredskap enn vi har i dag, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I kveld snakket hun til Bergen Arbeidersamfund om Forsvarets rolle i utlandet og i beredskap.

Rena, Ramsund, Haakonsvern

Til BT vil hun ikke si noe om hva en bedre beredskap skal bestå i. I dag har den ene av Forsvarets to spesialstyrker døgnbemanning: Forsvarets spesialkommando (FSK).

De ble opprettet blant annet for å ha ansvaret for kontraterror mot oljeinstallasjoner i Nordsjøen, fra sin leir på Rena i Hedmark.

Den andre, Marinejegerkommandoen, har sine folk plassert på Haakonsvern og i Ramsund i Nordland.

Strøm-Erichsen vil ikke si noe om også Marinejegerkommandoen vil bli satt i kontinuerlig terror-beredskap.

— Det er for tidlig å si. Det er noe av det jeg nå skal se på, sier Strøm-Erichsen.

Til Stortinget i vår

Innen 1. mai skal Stortinget få til behandling fremtidens norske spesialstyrker, etter at forsvarssjef Harald Sunde i februar kom med sin anbefaling.

— Det skal være marinejegere på Haakonsvern, i Ramsund, og kanskje andre steder også, sa forsvarsministeren på møtet i kveld på det tidligere Folkets hus. 20-30 personer hadde kommet til Bergen Arbeidersamfund.

På spørsmål fra salen, innrømmet hun at det ikke alltid var like lett å forstå hvorfor Nordsjøen skulle passes på fra Rena.

Norges Utenrikspolitiske Institutt er blant dem som har anbefalt at marinejegerne i Vest- og Nord-Norge blir satt i sving med terror-beredskap.

- Historisk betinget

NUPIs anbefaling kom som et svar etter 22. juli-komiteens fellende rapport over norsk beredskap.

— Alle spør seg hvordan FSK kan ha kontraterror-beredskap for plattformene fra Rena. Men det er også historisk betinget. Oppphavet til den nye spesialstyrke-analysen, er hvordan marinejegerene kan bli mer involverte i resten av spesialstyrkene, sa Strøm-Erichsen.

Støy og ministermøte

Politiet er de som i utgangspunktet skal svare på terrorangrep, men de kan be Forsvaret om hjelp når deres «ressurser er uttømte», som det heter.

I februar foreslo forsvarssjefen først å legge ned Marinejegerkommandoen som enhet, selv om det fortsatt skulle være soldater på kommandoens baser på Haakonsvern og i Ramsund i Nordland.

Men etter mye støy og et møte på Strøm-Erichsens kontor, gjorde Sunde retrett på selve organiseringen.

- Låst til et sted

Dermed er det nye forslaget fra forsvarssjefen at Marinejegerkommandoen skal bestå som enhet, selv om den blir tatt ut av Sjøforsvaret og skal ligge under samme ledelse som Forsvarets spesialkommando.

Strøm-Erichsen sier at beredskap er et tveegget sverd.

— Jo flere som er i beredskap, jo flere låser du til et sted. Dette er også styrker som har andre oppdrag, sier Strøm-Erichsen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen snakket til Bergen Arbeidersamfund i kveld. Her med Olav Terje Bergo i Arbeidersamfunet.
ØYVIND LEFDAL EIDSVIK