I tiden framover vil Forsvaret intensivere sitt arbeid med å rekruttere fra innvandrermiljøet, skriver Aftenposten Aften.

— Vi ønsker mangfold i organisasjonen. Både for å gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og fordi mennesker med ulik bakgrunn tenker ulikt. Dette vil gjøre organisasjonen mer kreativ, sier Ingrid Gjerde, pressetalskvinne i Forsvarets overkommando (FO).

Forsvaret vil blant annet organisere besøk til videregående skoler med stor andel innvandrerelever og samarbeide tett med innvandrerorganisasjoner.

— I tillegg vil offiserer med flerkulturell bakgrunn besøke flere videregående skoler for å rekruttere andre med innvandrerbakgrunn, sier Gjerde.

Gjerde sier at Forsvaret har målsetning om å ha innvandrere i alle ledd av organisasjonen.

— Det er klart det tar noen år før man rykker opp i systemet, men når vi først får inn noen i toppstillinger, kan jo de brukes som rollemodeller for å rekruttere flere, sier hun.

(NTB)