— Det er et helt naturlig utgangspunkt etter det som er skjedd, sier generalløytnant Arne Bård Dalhaug, sjef for Forsvarsstaben.

De eldste forholdene kontreadmiral Atle Torbjørn Karlsvik er mistenkt for, strekker seg fem år tilbake i tid.

— Hvorfor er ikke saken kommet opp tidligere?

— Det vet jeg ikke. I dag har vi det jeg vil kalle et gjennomskinnelig økonomisystem. Vi skal kunne se det meste i regnskapene, sier Dalhaug.

Tiltakene er i tråd med selvkritikken forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kom med gårsdagens BT.

Der sa hun at kontrollrutinene ikke har vært gode nok, siden et tips og ikke forsvarets egne rutiner var kilden som gjorde at Karlsviks angivelige misligheter ble oppdaget.

- Vegret seg

Som Bergens Tidende skrev i går, skal admiral Karlsviks omgang med Forsvarets ressurser lenge ha vært tema blant ansatte på Sjøkrigsskolen. Først da han sluttet som skolesjef, ble det slått alarm.

— Folk har også vegret seg for å si fra så lenge Kristin Krohn Devold var forsvarsminister, sier to uavhengige kilder.

Krohn Devold og Karlsvik har vært nære venner etter at de gikk i samme kull på Forsvarets Høgskole. De er også hyttenaboer i Hemsedal. Med dette bakteppet ble det sett på som risikabelt for egen posisjon å varsle om det som ble oppfattet som uregelmessigheter fra Karlsviks side.

Gransker bilbruk

Ett av samtaleemnene på Sjøkrigsskolen var daværende skolesjef Karlsviks bruk av tjenestebil med sjåfør. Forsvarsstaben undersøker nå om han har rekvirert tjenestebilen til privat bruk. Flere medier meldte i helgen at Karlsvik hadde benyttet bilen til blant annet å transportere familiemedlemmer.

— Reglene på dette området er klare, og ikke til å misforstå. Tjenestebil skal utelukkende benyttes i embets medfør, sier sjefen for Forsvarsstaben.

— Hvem kan rekvirere tjenestebil?

— Det kan egentlig alle typer befal. Poenget er at det kan være god økonomi i dette. Tjenestebil løser et transportbehov Forsvaret ellers måtte ha betalt mer for på andre måter.

Flere signaturer

Bilagene som Forsvarsstaben nå gransker, skal etter reglene være kontrasignert. Det betyr at en person til, i tillegg til Atle Karlsvik, må ha satt sitt navnetrekk på dem.

— Vi har imidlertid ingen grunn til å mistenke andre for å være innblandet i denne saken, understreker generalløytnant Arne Bård Dalhaug.

Forsvarsstaben har arbeidet med saken hele helgen, men uten å ta stilling til om den skal politianmeldes. I løpet av mandag vil Regjeringsadvokaten få en orientering om granskingen.

— Da kan det også bli tatt stilling til en eventuell politianmeldelse, sier generalløytnant Dalhaug.

Politiet har dessuten varslet at de på eget initiativ vil be om en orientering.

Ba om fri advokathjelp

— Har dere vært i kontakt med Karlsvik igjen?

— Ikke med ham selv, men advokat Dag Steinfeld har ringt for å spørre om Forsvaret dekker Karlsviks advokatutgifter.

— Gjør dere det?

— Det vet vi foreløpig ikke.

Så lenge Karlsvik ikke er formelt siktet av politiet, har han ikke krav på advokat dekket av det offentlige.