Samene frykter store skader på reinflokken, og forgiftning av enorme arealer, skriver Aftenposten.

Inntil nå har Norge fulgt selvpålagte restriksjoner om ikke å tillate alliert militær trening i Finnmark. Store øvelser har vært lagt til Troms, men har stoppet ved fylkesgrensen. Nå er restriksjonene på vei ut. Allerede til våren vil engelske kampfly skyte mot bakkemål i Porsanger.

Lokalpolitikere synes økt militær aktivitet er problemfri, så lenge den legger igjen penger og sysselsetting i lokalsamfunnet.

I skytefeltet har reindriften sommerbeite, og samene får rundt 200.000 kroner i året i erstatning for at det norske militæret bruker området.

-Vi aksepterer ikke økt bruk av området, og vil gå til namsretten for at all militær bruk av Halkavarre skal opphøre, sier advokat Geir Haugen som representerer reineiere.NTB