Ingen av de tolv mobile rakettsystemene er lenger i bruk. Det utdannes heller ikke soldater eller befal for å betjene våpensystemet, skriver Aftenposten.

Stabssjef i hærstaben, Arne Skjærpe, bekrefter at MLRS-systemet i sommer ble satt i garasjer på Setermoen leir i Troms. Men selv om systemet er ute av drift, er det likevel i teknisk stand til å brukes.

Beslutningen om å stue bort systemet ble tatt som følge av trange budsjetter og overforbruket i Hæren i fjor, ifølge Skjærpe.

Vurderer fremtiden — Om det blir bestemt å ta systemet permanent ut av bruk, er det ikke aktuelt å hogge opp artillerisystemet. Et alternativ er å se om andre land kan være interessert i å overta, sier oberst Stein Erik Lauglo som er fagsjef for artilleri og luftvern i Forsvarsstaben.

I fjor høst skulle forsvarssjefen vurdere våpensystemets fremtid, og legge sine konklusjoner frem for politiske myndigheter. Systemet ble tatt ut av bruk i sommer, uten at Stortinget har behandlet saken.

Lauglo bekrefter at MLRS-saken ikke er lagt frem for Stortinget, og vet ikke om de folkevalgte skal behandle denne typen saker.

Skjærpe forteller at forsvarssjefen ikke ønsker å kvitte seg med MLRS nå, men vil bruke tid på å vurdere hva det kan brukes til. Vurderingen vil bli tatt i forbindelse med Forsvarets neste langtidsplan som er ferdig senest i 2008.

- Feil investering Regjeringen vil overfor Aftenposten ikke kommentere saken. Det gjør imidlertid tidligere leder i forsvarskomiteen på Stortinget, Marit Nybakk (Ap). Hun mener systemet ikke burde ha vært innkjøpt.

— Jeg kjenner ikke saken spesielt, men dette høres ut som våpen som er tiltenkt et invasjonsforsvar. Det er det politisk enighet om at vi ikke skal ha. Sannsynligvis burde ikke systemet blitt kjøpt inn, sier Nybakk.

Tidligere forsvarssjef Sigurd Frisvold vil ikke kommentere denne saken spesielt, men uttaler seg på generelt grunnlag.

— Kjerneproblemet er i dag som den gang at det er ubalanse mellom det forsvar man har vedtatt at vi skal ha, og det forsvar man er villig til å betale for. Det er årsaken til uheldige prosesser i Forsvaret, sier han.

Var viktig Lauglo i Forsvarsstaben sier at MLRS var en viktig del av hæren for omstillingen av Forsvaret. Dagens hær er imidlertid så liten at systemet er mindre relevant nå, mener han.

MLRS (Multiple Launch Rocket System) ble kalt «Hærens nye storslegge» da det ble vist frem i 1998. Systemet består av et beltegående kjøretøy med plass til tolv raketter som kan skytes mot inntil tolv forskjellige mål opptil 40 kilometer unna, omtrent samtidig.

Norge hadde i 1998 bestemt å bruke 2,8 milliarder kroner på våpensystemet, men etter å ha skaffet materiell for 1,5 milliarder kroner valgte man i sommer å stoppe prosjektet.