Det norske forsvaret regner med at nettbutikken får en årlig omsetning på rundt 50 millioner kroner. Kontrakten om å utvikle e-handelssystemet er inngått mellom IT-selskapet IFS Norge i Asker og Luftforsvaret på vegne av Forsvaret

Major Jahn Roger Søsveen i Luftforsvarets forsyningskommando sier i en pressemelding at salg av overskuddsmateriell via internett er en helt ny måte å omsette militært materiell på.

— Dette ville vært nærmest utenkelig bare få år tilbake, framholder Søsveen.

NTB