Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ble orientert, men avgjørelsen ble tatt på fagmilitært nivå, skriver Aftenposten. Mange av de aktuelle soldatene kom rett fra førstegangstjenesten.

– Dette var et oppdrag som ikke var i samsvar med det de norske soldatene har blitt sendt til Afghanistan for å løse, sier brigader Gunnar Gustavsen, stabssjef ved Forsvarets fellesoperative hovedkvarter.

NATO ønsket at de norske soldatene skulle avløse en alliert vaktstyrke slik at denne kunne settes inn i kampene mot Taliban, men i samråd med sjefen for de norske styrkene i Afghanistan bestemte sjefen for Fellesoperativt hovedkvarter, viseadmiral Jan Reksten, at de norske styrkene skulle bli i de nordlige delene av Afghanistan.

Til Klassekampen sier tidligere utenriksminister Jan Petersen at dersom det blir aktuelt å sende norske styrker til kampområdene i sør, så vil Høyre vurdere det med «et positivt utgangspunkt».

– Det er nok litt problematisk for venstresida, men for oss andre er det ikke noe problem, mener Petersen.

Flere eksperter tror norske soldater vil være på plass i kampområdene i løpet av høsten.