Flere andre marineoffiserer er i samme båt som Eikeland. I fem forestående rettssaker blir det tema om Forsvaret virkelig kan kreve tilbakebetalt overtidsgodtgjørelse for ekstratimer de selv har pålagt sine ansatte.

22 år i Sjøforsvaret

Geir Eikeland var skipssjef på det nye kystvaktfartøyet K/V «Svalbard» i ett år, fra sommeren 2002 til 2003. Da hadde han 22 år bak seg i Sjøforsvaret, bare avbrutt av tre år som trygdesjef i Kragerø.

— Jeg ble spurt om å komme tilbake og bli skipssjef da K/V «Svalbard» ble satt i drift, og takket ja til det, sier Eikeland.

— Seilingsprogrammet for fartøyet var lagt opp slik at det var umulig å avspasere all fritiden vi opparbeidet i jobbperiodene. Det ble kompensert med overtidsbetaling, sier Eikeland, som i dag er losoldermann i Grenlands-området.

Krever 110.000 kroner

Forsvaret krever at han tilbakebetaler 110.000 kroner av beløpet han fikk utbetalt som kompensasjon. For andre offiserer dreier det seg om opp til det dobbelte.

Det var Riksrevisjonen som oppdaget og gjorde Forsvaret oppmerksom på at 32 offiserer i 2002 hadde fått utbetalt høyere overtidsgodtgjørelse enn de skulle hatt. I 2003 var tallet lavere. Forsvaret svarte med å kreve tilbakebetalt deler av overtidsbetalingen. De fleste offiserene gjorde som de ble bedt om, bortsett fra fem.

«Skammelig»

— Vi rådet våre medlemmer til å la være å betale tilbake, sier forhandlingsleder Jimmy Bjerkansmo i Befalets Fellesorganisasjon.

Han karakteriserer behandlingen disse offiserene er utsatt for som «skammelig».

— Det er snakk om lojale offiserer som har lagt ned en kjempejobb for Forsvaret, og stilt opp mer enn en kan kreve av en arbeidstaker, sier Bjerkansmo.

Likevel går Forsvaret til søksmål mot dem som nekter å betale tilbake.

- Med åpne øyne

— Poenget er at dette ikke handler om overtidstimer vi selv førte, men kompensasjon for en turnus Kystvakten la opp til. Dette gjorde Forsvaret med åpne øyne. Der blir helt feil at vi får svi for det, sier Geir Eikeland.

Den forhenværende skipssjefen på Kystvaktens mest avanserte fartøy reagerer på Forsvarets fremgangsmåte.

— Ni måneder etter at jeg mønstret av, dumpet det et uanmeldt krav ned i postkassen min om å betale tilbake 103.000 kroner i løpet av 14 dager. Senere er det økt til 110.000 kroner. Jeg fikk ikke et eneste forvarsel, ei heller ble jeg bedt om å gi min versjon av saken. Og hvem går rundt med et slikt beløp disponibelt til enhver tid? spør Geir Eikeland.

Truet med inkasso

Da han bestred kravet og lot være å betale, ble kommandørkapteinen truet med inkasso.

— Lite taktfullt, sier Eikeland.

Han forstår godt at offiserer som fremdeles er i Forsvaret, har valgt å betale tilbake overtidspengene for å få konflikten med arbeidsgiveren ut av verden.

— Er du irritert?

— Jeg er mest av alt fortvilet over at denne saken utviklet seg slik. Vi er verken kjeltringer eller tyver. Vi mottok pengene i god tro, understreker den tidligere skipssjefen på K/V «Svalbard».