1,6 milliarder kroner ble brukt for å få på plass første del av et økonomisystem for Forsvaret, og Program Golf ble omdøpt til Program Los.

Avtalen mellom Forsvaret og IBM verdt 300 millioner kroner ble undertegnet tirsdag. Den skal sørge for en videreutvikling av et felles integrert forvaltningssystem (FIF) for Forsvaret.

Stortinget godkjente 15. desember 2006 oppstart av Økonomiprosjektet i Forsvaret med en ramme på 545 millioner for materiellinvestering. Av dette utgjør kontrakten med IBM rundt 300 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Økonomiprosjektet skal levere en komplett økonomi-, styrings— og forsyningsløsning for Forsvaret, og prosjektet er planlagt avsluttet første kvartal 2008. Løsningen skal kunne tas i bruk fra regnskapsåret 2008.

I desember 2001 ble IBM valgt som leverandør sammen med Deloitte Consulting og PA Consulting i det omdiskuterte Program Golf. Flere år senere konkluderte en rapport fra konsulentselskapet Cap Gemini blant annet med at Forsvaret fikk lite ut av de 1,6 milliardene som hadde blitt brukt til da.