På Bergenhus holder 28 musikere til. De utgjør Divisjonsmusikken, og har sin historie tilbake til 1792. Tidligere gikk og spilte de i Hærens grønne uniform. Nå er de i Sjøforsvarets svarte. Like fullt scorer de høyest når det norske folk blir spurt om hvilken enhet i Forsvaret de har best inntrykk av.

22 prosent svarer de har et meget godt inntrykk av musikantene. Det er nesten dobbelt så mye som støtten til de væpnete styrkene i forcen.

Jevnt løp

Det er i den årlige innbyggerundersøkelsen folk blir spurt om sitt syn på, og inntrykk av, det norske forsvaret. Det er et jevnt race blandt de ulike våpengrenene.

Bak Forsvarets musikk følger Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Hæren, med få prosent som skiller. Gamle gode Heimevernet må derimot se seg grundig slått, til og med av Etterretningen. 40 prosent sier de samlet sett har et godt inntrykk av HV, mens de tre våpengrenene og musikkavdelingen plasserer seg rundt 55 prosent.

Bred folkelig støtte

Det var en meget fornøyd kontreadmiral Louise Dedichen som fredag mottok undersøkelsen fra Ipos MMI, på Forsvarste Høyskole, der hun er sjef.

Hun hadde grunn til å smile, for hele 89 prosent av befolkningen mener det er meget eller ganske nødvendig for Norge å ha et forsvar i dagens situasjon.

4523 personer er intervjuet i en undersøkelse som tok 18 minutter. Med det mener forskerne at grunnlaget er godt for å trekke konklusjoner. Blant annet at 65 prosent har et godt inntrykk av Forsvaret, og at 84 prosent setter pris på det arbeidet soldatene gjør.

Men det var store sprik i undersøkelsen, mellom kvinner og menn, og mellom de som har hatt kontakt med Forsvaret, og de som ikke har hatt det. Det er sterkt motstand blant norske kvinner mot obligatorisk førstegangstjenste for kvinner, som Stortinget vedtok uken før de tok sommerferie.

Hva liker du best — eller minst - med Forsvaret? Diskuter under: