Samtlige forsvarsgrener berøres av kuttpakken som skal hindre budsjettoverskridelser.

– Vi har prøvd å skjerme innsatsstyrkene våre, men vi vil kansellere noen aktiviteter og vil i stedet prøve å finne alternative treningsarenaer, sier kommunikasjonssjef i forsvarsstaben Birgitte Frisch til VG.

Også neste år strammes det inn. Onsdag ble den store vinterøvelsen Cold Response 08, som samler flere tusen allierte soldater, avlyst.